4Risk

Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.

Strona główna » Aktualności » Profesjonalne uprawianie sportu i podatek dochodowy

Profesjonalne uprawianie sportu i podatek dochodowy

19-12-2017

Profesjonalni sportowcy osiągający przychody związane z uprawianiem sportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do rozliczania się z nich z organami podatkowymi. Odbywa się to zazwyczaj na podstawie ogólnych zasad podatkowych, czyli wg skali podatkowej bądź też z wykorzystaniem reguł opodatkowania liniowego. Oznacza to, iż profesjonalni sportowcy powinni indywidualnie dostosować formę obciążenia fiskalnego, które podejmują, do faktycznych okoliczności swoich dochodów. Tego rodzaju optymalizacja podatkowa pozwoli na zastosowanie najkorzystniejszego dla danego sportowca opodatkowania dochodowego.

 

 

Przystępując do zagadnienia podatku dochodowego sportowców, należy zauważyć już na wstępie, że najnowsze rozliczenie podatkowe (podobnie jak poprzednie jego wersje) PIT online 2017 otwiera możliwość wyboru, co do sposobu kwalifikowania zarobków dla osób zawodowo uprawiających sport. Wynika to po części z faktu, że ustawa o sporcie nie wprowadza jednoznacznego rozróżnienia między zjawiskami sportu zawodowego, kwalifikowanego i amatorskiego.

Stosowane praktyki

Powszechną praktyką jest wiązanie się zawodowych sportowców z organizacjami sportowymi na podstawie umowy o świadczeniu usług sportowych lub regularnej umowy o pracę. W innych wypadkach – gdy tego rodzaju umowy nie znajdują zastosowania – przychody sportowca mogą być osiągane w kontekście indywidualnej działalności gospodarczej bądź działalności wykonywanej osobiście. Oznacza to, że faktyczne rozliczenie podatkowe PIT online (znakomitym przykładem jest PITax.pl) stanowić będzie ostatecznie pochodną preferencji podatkowych zawodowego sportowca oraz decyzji, które zostały przez niego podjęte jeszcze w czasie trwania roku rozliczeniowego.

Działalność wykonywana osobiście

Pojęcie działalności wykonywanej osobiście jest najbardziej właściwą charakterystyką nakładów pracy, jakie ponosi zawodowy sportowiec. W kontekście ustawy o podatku dochodowym działalność wykonywaną osobiście określa się jako związaną z następującymi obszarami aktywności: sztuka, oświata, literatura, praca trenerska, nauka oraz sport. W zakres działalności sportowej wykonywanej osobiście zalicza się również stypendia sportowe oraz pracę sędziego sportowego. PITy online umożliwiają w takich okolicznościach rozliczanie zarobków sportowca na podstawie ogólnych zasad opodatkowania, a więc z 18-procentowym lub 32-procentowym obciążeniem fiskalnym. Preferowaną dla tego sposobu rozliczenia podatkowego umową jest tzw. umowa o świadczeniu usług sportowych. Jest to umowa wywodząca się z umowy o dzieło – w przypadku pracy sportowca również spotykamy się z wymogiem „należytej staranności”, ponieważ jest on zobowiązany do wysiłków mających na celu jak najlepsze wyniki sportowe, co z kolei przekłada się na osiągnięcia klubu, dla którego trenuje. Umowa o świadczeniu usług sportowych standardowo pociąga za sobą konieczność pobierania zaliczek na poczet podatku dochodowego w wysokości 18%. W czasie jej rozliczenia program PIT online pozwoli sportowcowi na uwzględnienie dwudziestoprocentowych kosztów osiągnięcia przychodów.

Umowa o pracę

Zdecydowanie najwygodniejszą, jak wskazuje doświadczenie, formą współpracy z organizacją sportową jest dla zawodnika sportowego regularne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy redukuje również do minimum pracę nad rocznym rozliczeniem podatkowym PIT online 2018 – jest ono analogiczne do tego, jakie czeka każdą inną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Dochody zostaną w takich okolicznościach opodatkowane na poziomie 18% lub 32%. Zaliczki na podatek zostaną standardowo pobrane przez pracodawcę, tj. organizację sportową (klub) zatrudniającą sportowca. W rezultacie, zeznanie roczne sportowca przygotowane w aplikacji program PIT online 2017 będzie przypominać to, które przygotowują rokrocznie miliony podatników w naszym kraju.

Działalność gospodarcza

Niezwykle atrakcyjną opcję rozliczenia fiskalnego otwiera przed zawodowym sportowcem podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej. Jeszcze do niedawna możliwość osiągania dochodów przez sportowca w ramach działalności gospodarczej była kwestią dyskusyjną – skłaniano się raczej ku opinii, iż nie jest to możliwe. Wątpliwości budziła przede wszystkim możliwość obciążenia 11% podatku liniowego działalności prowadzonej osobiście (z którą mamy do czynienia m.in. w przypadku sportowca). Ostatecznie jednak w roku 2014 dopuszczono taką ewentualność, tak więc aktualnie podatek liniowy w przypadku zawodnika sportowego podlega tym samym regulacjom prawnym, co w każdym innym przypadku. Program PIT online 2018 znakomicie sprawdzi się także przy rozliczeniu podatku liniowego, należy jednak pamiętać o konieczności uprzedniego poinformowaniu organów podatkowych o chęci przystąpienia do tej formuły opodatkowania.

Przychody od sponsora oraz za udostępnianie wizerunku

Na koniec należy wspomnieć o rozliczeniu środków pochodzących od sponsora, oraz osiąganych w wyniku udostępniania wizerunku. Standardowo rozlicza się je jako wynikające z uprawiania sportu, tj. z działalności prowadzonej osobiście bądź z indywidualnej działalności gospodarczej.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.
Copyright © 2000-2016 Kazimierz Pawłowski | kontakt | współpraca | partnerzy | reklama
design ivento - dedykowane systemy cms identyfikacja wizualna